Perlit

Perlit, başlangıçta volkanik patlamalar sırasında oluşan inorganik bir kayadır. Kaya temizlenir ve değişen derecelerde kırılır. Daha sonra Perlit özel fırınlarda yaklaşık 950°C'de işlenir. Bu, Perlit'i orijinal hacminin yaklaşık 20 katına genişletir. Bu genişleme sayesinde Perlit hafif ve gözenekli hal alır. Perlit, hava içeriğini arttırmak için saksı karışımlarında kullanılır. Ek olarak, Perlit bir karışımda daha hızlı su emilimine ve su dağılımına katkıda bulunur. Perlit, ayrıca bir karışımdaki büzülmeyi azaltır, bu da kararlı bir yapıya katkıda bulunur.

Torf

Tarım Sektöründe Perlit:

  • Perlitin toplam gözenekliliği %90, havalanma gözenekliliği %60 civarında olduğundan toprak drenajını düzenler, havalanmasını sağlar.

  • Perlit bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulama ihtiyacını azaltarak tasarruf sağlar.

  • İnorganiktir. Hastalık taşımaz, barındırmaz.

  • Çözünebilir iyonların çok az olması sebebiyle tuz ve alkalilik açısından sorun yaratmaz.

  • Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu ile ortam pH'ını kolayca düzenler.

  • Isı izolasyon özelliği sebebiyle bitkilerin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari seviyeye düşürür.

  • Ömrü uzundur. Steril üretimde yapısı bozulmadığından topraksız tarımda 6 yıla kadar kullanım ömrü olduğu gibi, üretim ortamının iyileşmesi sebebiyle erken ürün elde etme imkanı sağlar.

  • Göllenme, şişme, kabuk oluşturma, balçıklaşma, kötü drenaj, çatlama gibi özelliklerin hiçbirini göstermez.

Ambalaj:

200 Litrelik çuvallarda satılmaktadır. 1 Kamyona ortalama 300 paket, (60m3) 1 Tıra 500 Paket (100m3) Perlit yüklenebilmektedir.